02:38 24/03/2022

Công ty Thế kỷ 21 bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng tiền thuế

Chi cục Thuế TP. Thủ Đức yêu cầu ngân hàng nơi Công ty Thế kỷ 21 đang mở tài khoản là Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành, có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản Công ty này để nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức...

Lake view - Dự án có quy mô lớn, hiện đại tại quận 2 (TP.Thủ Đức)

Mới đây, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức đã ban hành “Lệnh thu ngân sách Nhà nước” đối với Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty Thế kỷ 21) nhằm cưỡng chế hơn 5.491 tỷ đồng tiền thuế đối với các khoản sử dụng đất và thuê đất của Công ty này.

Quyết định này được ban hành sau khi Công ty Thế kỷ 21 liên tục chây ì không nộp thuế. Trong đó, giá trị đất được giao là 4.614 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - thu từ đất ở tại đô thị là gần 195 triệu đồng, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp là 31 triệu đồng, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 512 tỷ đồng, tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương là gần 365 tỷ đồng. Số tiền bị cưỡng chế gần 5.500 tỷ đồng.

Trong quyết định ghi rõ lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lí thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người nộp thuế không chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức cũng yêu cầu phía ngân hàng nơi Công ty Thế kỷ 21 đang mở tài khoản, Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành, có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản Công ty này để nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức. Trong trường hợp số tiền trong tài khoản nhỏ hơn số tiền bị cưỡng chế, thì Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Bến Thành vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Trước đó, Công ty Thế kỷ 21 không đồng ý với số tiền thuê đất phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng tại Thông báo nộp tiền thuê đất số 268/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 và số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng tại Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 269/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 của Cục Thuế TP.HCM, thế nhưng đã không được phía Cục thuế TP.HCM công nhận nội dung khiếu nại và yêu cầu phía công ty nộp thuế theo quy định.

Theo Đức Minh

VnEconomy

0 Bình luận

Gửi bình luận

Bài viết liên quan