Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 12 trên 158 Ban chấp hành được tìm thấy

Ông Nguyễn Văn Đính

Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam

Ông Nguyễn Chí Thanh

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng giám đốc Công ty Cao Ốc Quốc tế Hồ Tây

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý BĐS G5

Ông Trần Văn Bình

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Windland

Ông Đỗ Lê Quân

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm

Ông Phạm Văn Lâm

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần DKRA Việt Nam

Ông Ngô Quang Thiện

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Dịch Vụ BĐS Danh Khôi (DKRS)

Ông Dương Quốc Thủy

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Đại Phúc Land

Ông Vũ Cương Quyết

Ủy viên thường trực
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Ông Vũ Kim Giang

Ủy viên thường trực
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP bất động sản Hải Phát

Bà Mã Thị Kim Đào

Ủy viên thường trực
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Đại Nam Sơn Group