Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 12 trên 164 Ban chấp hành được tìm thấy

Ông Nguyễn Văn Đính

Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó chủ tịch Hiệp Hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch VARS

Ông Nguyễn Chí Thanh

Phó Chủ tịch thường trực
 • Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam
 • Tổng giám đốc Công ty Cao Ốc Quốc tế Hồ Tây

Ông Trần Văn Bình

Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký
 • Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Resdii

Ông Đỗ Lê Quân

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài Tâm

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối DTJ

Ông Phạm Văn Lâm

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần DKRA Group

Ông Ngô Quang Thiện

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Dịch Vụ BĐS Danh Khôi (DKRS)

Ông Dương Quốc Thủy

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Đại Phúc Land

Ông Vũ Cương Quyết

Phó Chủ tịch
 • Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Ông Vũ Kim Giang

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP bất động sản Hải Phát

Bà Mã Thị Kim Đào

Phó Chủ tịch
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Chủ tịch HĐQT Đại Nam Sơn Group