Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 36 trên 158 Ban chấp hành được tìm thấy

Ông Nguyễn Quốc Anh

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Tổng Giám Đốc Kênh thông tin batdongsan.com.vn

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư BĐS Thủ Đô Xanh

Bà Lê Thu Hà

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Giám đốc Sàn giao dịch BĐS THM Land

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Landora

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH phát triển thương mại BĐS New StarLand

Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản

Ông Nguyễn Đình Cương

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Giám Đốc Công ty CP Hội môi giới Bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Bình

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Ông Nguyễn Minh Quang

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT  Công ty TNHH Sàn GD BĐS Nam Long

Ông Trần Hiền Phương

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công Ty TNHH Dịch vụ Bất động sản SEAREAL

Bà Võ Thị Dịu Hiền

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc PHP (PHPREAL)

Ông Lê Viết Cường

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Trung Tâm Báo Chí TP.HCM