Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 24 trên 158 Ban chấp hành được tìm thấy

Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Ủy viên thường trực
 • Hội môi giới bất động sản Việt Nam
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CEN LAND)

Ông Trương Trí Vĩnh

Phó Tổng Thư ký Thường trực
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Giám Đốc Công ty CP Công Nghệ và Truyền thông VARS Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Tâm

Trưởng Ban Quản Trị Tài Chính
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Hoàng Nhất Nam

Ông Nguyễn Anh Tú

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam

Ông Phạm Minh Hòa

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tâm Phúc

Ông Trần Minh Hoàng

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Vinaland

Ông Trương Đức Hiếu

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Quân

Ông Phan Việt Hoàng

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng thư ký Hội môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa

Ông Văn Dũng Chinh

Phó Tổng Thư Ký
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vinareal

Ông Trần Đức Diễn

Trưởng Ban Kiểm Tra
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Max Việt Nam (MaxLand)

Ông Nguyễn Thọ Tuyển

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản BHS

Ông Trần Đình Quý

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ Tịch Hội môi giới BĐS tỉnh Khánh Hòa