Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 60 trên 170 Ban chấp hành được tìm thấy

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh

UV Ban Chấp Hành, Chánh Văn phòng Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chánh Văn Phòng Hội

Ông Cù Tiến Thạch

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Giám đốc phát triển đối tác chiến lược Công ty Cổ phần Vccorp

Bà Nguyễn Quỳnh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt Nam
 • Giám đốc khối thương mại Miền Bắc Chi nhánh Công ty Cổ phần Novareal - Hà Nội

Ông Trần Hữu Giáp

Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP BĐS Gia Địa

Bà Lê Thị Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam

Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Thường Vụ Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản

Ông Nguyễn Vũ Cao

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khang Phát

Ông Phạm Trung Hà

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo MB

Bà Hồng Thị Kim Tuyến

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT &Đ.Ô Sài Gòn- Chợ Lớn

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới BĐS Việt Nam
 • Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Broland

Ông Giáp Văn Kiểm

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới BĐS Việt Nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AVLand Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Bảo Quốc

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới BĐS Việt Nam
 • Chủ tịch HĐQT Trung Tâm Đào Tạo BĐS IEFA