Ban chấp hành

Danh Sách Ban Chấp Hành

có 60 trên 158 Ban chấp hành được tìm thấy

Ông Nguyễn Viết Hải

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Địa ốc VIC

Ông Trần Hữu Giáp

Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty CP BĐS Gia Địa

Bà Lê Thị Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam

Ông Nguyễn Vũ Cao

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khang Phát

Ông Nguyễn Tấn Phong

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cần Giờ Thịnh Vượng

Ông Phạm Trung Hà

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo MB

Bà Hồng Thị Kim Tuyến

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT &Đ.Ô Sài Gòn- Chợ Lớn

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Broland

Ông Giáp Văn Kiểm

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần AVLand Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Bảo Quốc

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Trung Tâm Đào Tạo BĐS IEFA

Ông Phạm Hải Đăng

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Trường Phúc Group

Ông Huỳnh Minh Thắng

Ủy viên Ban Chấp Hành Hội
 • Hội môi giới bất động sản Việt nam
 • Tổng Giám đốc Công Ty CP Phát Triển Casa Việt Nam