17:01 30/12/2023

Bản tin Thị trường Bất động sản Việt Nam Tuần 4 - Tháng 12/2023

- Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ đạo tổ chức thành công “VARs Connect Tour Hải Dương - Chinh phục thị trường bất động sản 2024”.

- Thị trường bất động sản cuối năm 2023, cùng với sự hỗ trợ quyết liệt từ Chính phủ thị trường đã có nhiều tín hiệu tích cực, lượng giao dịch tăng lên rõ rệt và số lượng Môi giới quay lại thị trường cũng tăng lên đáng kể.

- Tình hình biến động, mô hình chung làm gia tăng áp lực cạnh tranh lên đội ngũ Môi giới bất động sản, trong đó đặt ra yêu cầu về sự chuyên nghiệp và hiểu biết các sản phẩm bất động sản.

- Năm 2024 bất động sản được dự báo là có nhiều cơ hội và thách thức đan xen do có nhiều “điểm sáng” trên thị trường cuối năm 2023 và thông tin quy hoạch từ các tỉnh, thành.

- Các yếu tố tích cực được đánh giá tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào bất động sản, tuy nhiên, cũng cần cân nhắc cẩn trọng…

- Vậy, đâu là thời điểm thích hợp nhất để nhà đầu tư quyết định “xuống tiền”?

- Để xem chi tiết nội dung bản tin, vui lòng bấm xem tại đây.

0 Bình luận

Gửi bình luận