14:29 24/02/2024

Bản tin Thị trường Bất động sản Việt Nam Tuần 4 - Tháng 2/2024

- Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh chóng. Tốc độ đô thị hóa đã tăng lên từ 30,5% năm 2010 tới hơn 42,6% vào năm 2023 và vẫn đang trong xu hướng tăng.

- Đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, thay đổi sự phân bố dân cư.

- Tại thị trường bất động sản Tây Nam Bộ, Chủ tịch VARS đánh giá khu vực Tây Nam Bộ là vùng có tiềm năng lớn khi sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, các tỉnh, thành trong vùng còn trở thành động lực tăng cường kết nối thông thương nội vùng, giữa vùng với TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và cả nước. Đây là cơ hội cho các chủ đầu tư về phát triển các dự án bất động Tây Nam Bộ đáp ứng nhu cầu ở cho người dân.

- Nhưng với tốc độ đô thị hóa hiện nay, những không gian xanh, mặt nước đang ngày càng thu hẹp và vắng bóng trong môi trường đô thị Việt Nam.

- Trong bối cảnh đó, phát triển đô thị xanh trở thành mô hình được người dân ưa chuộng, sớm định hình là xu hướng tất yếu của tương lai. Các chủ đầu tư có tiềm lực đang đầu tư đáng kể vào không gian xanh mà nhận thức của bản thân người mua nhà về tiêu chí chọn lựa chỗ ở cũng đã có những thay đổi.

- Tuy nhiên, làm sao để vừa phát triển đầy đủ hệ thống hạ tầng đô thị gắn với xu hướng xanh, vừa đảm bảo được sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản?

- Để xem chi tiết nội dung bản tin, vui lòng bấm xem tại đây.

0 Bình luận

Gửi bình luận