14:43 13/08/2023

Bản tin Thị trường Bất động sản Việt Nam Tuần 2 - Tháng 8/2023

- Các BĐS lâu nay được giao dịch qua sàn giao dịch BĐS chủ yếu là các sản phẩm hình thành trong tương lai, chưa có quyền sử dụng đất;

- QSDĐ hầu hết vẫn được giao dịch một cách tự do, không kiểm soát trong dân và vô hình chung trở thành nguồn cơn của rất nhiều hệ lụy, gây nhiễu loạn thị trường, khiến Nhà nước thất thoát thuế;

- Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch QSDĐ là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có tác động tích cực tới thị trường;

- Thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch QSDĐ cũng góp phần tích cực vào việc chống thất thoát thuế cho nhà nước;

- Thành lập sàn giao dịch QSDĐ - Việc làm đúng đắn nhưng cần cẩn trọng;

- Dưới góc độ một tổ chức xã hội nghề nghiệp, với mục tiêu góp phần giúp thị trường BĐS Việt Nam phát triển ngày càng ổn định, bền vững và minh bạch, VARS hoàn toàn ủng hộ chủ trương thành lập sàn giao dịch QSDĐ… 

>> Quý độc giả quan tâm có thể xem chi tiết Bản tin thị trường bất động sản Việt Nam Tuần 2 - Tháng 8/2023 TẠI ĐÂY!

0 Bình luận

Gửi bình luận