20:19 24/02/2023

Thông báo Kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản năm 2023 của Tỉnh Long An 

Kỳ thi sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ  Môi giới bất động sản năm 2023 của Tỉnh Long An 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo,bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản,điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sản giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động cửa sản giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; 

Sở Xây dựng tỉnh Long An thông báo kỳ thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản lần 02 năm 2023 như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức thi: 

1. Thời gian thi dự kiến: Chủ nhật, ngày 02/04/2023 

2. Địa điểm thi: Trung tâm ngoại ngữ tin học Long An 

3. Kinh phí dự thi: 

+ Thi cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu: 800.000 đồng/02 phần kiến thức/thí sinh (Tám trăm ngàn đồng một thí sinh) 

+ Thi cấp chứng chỉ hành nghề gia hạn lần hai trở đi: 500.000 đồng/phần kiến thức cơ sở/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng một thí sinh)

Mỗi thi sinh nộp kinh phí dự thi được thi lại một lần vào ngay kỳ thi tiếp theo. Nếu không tham gia kỳ thi lại ngay kỳ thi tiếp theo coi như thí sinh bỏ thi lại 

Kinh phí dự thi nộp tại văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Long An hay Căn PG18, Mai Thị Tốt, Phường 2, TP Tân An, Long An cơ sở đào tạo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (Cô Dung: 0918.68.98.30 - Cô Hòa: 0913.06.10.76)

4. Kinh phí cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản: 200.000 đồng/chứng chỉ hành nghề (Hai trăm ngàn đồng một chứng chỉ) nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công - Tầng 02, Khối nhà cơ quan 4, Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Long An, số 02, đường song hành, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An hay các cơ sở đào tạo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam khi nhận chứng chỉ môi giới bất động sản. 

5. Hạn chót nhận hồ sơ dự thi: 16g00 thứ Sáu ngày 24/03/2023

6. Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi: 

+ 02 Đơn Đăng ký dự thi có dán ảnh màu 4 x 6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015). Các anh/chị học viên tải mẫu Phiếu đăng ký dự thi sát hạch Môi giới BĐS (đính kèm Thông báo này)

+ 02 Bản sao có Chứng thực Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người Việt Nam, hộ chiếu đối với người nước ngoài; 

+ 02 Bản sao có Chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; 

+ 02 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; 

+ 04 ảnh màu 4 x 6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi. 

+ 02 phong bì CÓ DÁN TEM ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ người nhận; 

+ 02 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị). (nếu có) 

II. Đối tượng và điều kiện dự thi : 

- Các cá nhân đã nộp đầy đủ hồ sơ tại Sở Xây dựng Tỉnh Long An hay các cơ sở đào tạo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam và nộp đầy đủ lệ phí thi. 

- Các cá nhân không đạt kết quả của đợt thi trước.

III. Nội dung thi và hình thức thi : 

1. Nội dung thi: ( theo khoản 1 điều 6 của Thông tư 11/2015/TT-BXD) 

* Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu thì phải thi bắt buộc hai nội dung: 

a. Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: 

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; 

- Thị trường bất động sản;

- Đầu tư bất động sản;

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

b. Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: 

- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; 

- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; 

- Giải quyết tình huống trên thực tế. 

* Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề từ lần thứ hai trở đi, sau khi hết hạn chứng chỉ hành nghề lần trước, đi thì phải thi bắt buộc: Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: 

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; 

- Thị trường bất động sản; 

- Đầu tư bất động sản; 

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

2. Hình thức thi : 

- Phần kiến thức cơ sở: 50 câu trắc nghiệm, thời gian thi: 120 phút, không sử dụng tài liệu. Bài thi đạt khi có kết quả từ 70/100 điểm. 

- Phần kiến thức chuyên môn: 50 câu trắc nghiệm, thời gian thi: 120 phút, không sử dụng tài liệu. Bài thi đạt khi có kết quả từ 70/100 điểm. 

- Ngôn ngữ thi: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

IV. Khóa học đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản: 

1. Khai giảng: Thứ Bảy, ngày 11/03/2023 

2. Thời lượng: 12 buổi 

3. Địa điểm học: Thành phố Tân An 

4. Văn phòng ghi danh tại Tân An: Căn PG18, Mai Thị Tốt, Phường 2, TP Tân An, Long An 

Cô Dung: 0918.68.98.30 - Cô Hòa: 0913.06.10.76 

5. Văn phòng ghi danh tại Tp.HCM: Số 90 Đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM (www.daihochcm.edu.vn)

Thầy Nghĩa: 0919.51.2011 – Cô Hạnh: 0789.78.7310 

Sở Xây dựng Tỉnh Long An thông báo cho các cá nhân có nhu cầu được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (thay b/c); 

- Bộ phận TNTKQTTHC; 

- Websites của Sở Xây dựng; 

- Hội Môi giới BĐS VN (VARS);

- Lưu; VT, QLXD, NO&TTBĐS,Tuyen. 

 

0 Bình luận

Gửi bình luận

Bài viết liên quan