01:26 30/03/2022

Siết thu tiền thuê đất, rà soát các trường hợp sử dụng đất chưa có hợp đồng thuê

Những trường hợp người sử dụng đất chây ỳ, chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký Công văn số 816/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Cục Thuế Thành phố thực hiện rà soát các trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất (chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất), đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh (đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế đang theo dõi và quản lý thu tiền thuê đất). Trên cơ sở đó hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất liên hệ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất chây ỳ, chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ thuê đất thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ đề nghị của cơ quan thuế, cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có Quyết định cho thuê, Hợp đồng thuê đất trên địa bàn, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trong quý II/2022 sẽ hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai công tác hoàn thiện hồ sơ về đất đối với các điểm đất thuê chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất trên địa bàn Thành phố; Thông báo đến các quận, huyện, thị xã và Cục Thuế Thành phố để phối hợp triển khai thực hiện.

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê của người sử dụng đất.

UBND thành phố cũng giao các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ đề nghị của cơ quan thuế, cung cấp thông tin địa chính làm căn cứ quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất trên địa bàn, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Công văn số 8851/CTHN-QLĐ ngày 17/3/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với các trường hợp chưa có Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất./.

Theo Nhĩ Anh

VnEconomy

0 Bình luận

Gửi bình luận

Bài viết liên quan