Tra cứu KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Có 32 khóa học được tìm thấy

Phong thủy cơ bản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 03 buổi
 • Ngày: 01/06/2023
 • Địa chỉ:

Môi giới Bất động sản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 07 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

Quản lý Sàn bất động sản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 06 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

Định giá Bất động sản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 07 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

Combo 3 khóa học Môi giới, Quản lý Sàn, Định giá Bất động sản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 10 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

Combo 3 khóa học Môi giới, Quản lý Sàn, Định giá Bất động sản

 • Học phí:
 • Thời gian: 18h00 - 21h00
 • Thời lượng đào tạo: 12 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

Quản lý tòa nhà

 • Học phí:
 • Thời gian: 18:00 - 21:00
 • Thời lượng đào tạo: 9 buổi
 • Ngày: 31/05/2023
 • Địa chỉ:

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Điện thoại 0964980966
Fax 02432247715
Email vnreb.vp@gmail.com

Để lại thông tin
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

Gửi thông tin