Hội viên

Công ty TNHH Địa ốc Five Stars

Sàn giao dịch
Hạng:
Website : https://www.facebook.com/DiaOcFiveStars
Email : ****@gmail.com
Số Điện Thoại : *******888
Địa chỉ : 153 Hai Bà Trưng
Liên hệ

VAR đã xác thực

1 Xếp loại sàn giao dịch hạng:
2 Tiêu Chí
 • Đội ngũ nhân sự
 • Năng lực kinh doanh
 • Khả năng khai thác thị trường
 • Tiềm lực tài chính
 • Cơ sở hạ tầng
 • Ứng dụng công nghệ
 • Chất lượng dịch vụ
 • Uy tín doanh nghiệp
 • Hoạt động xã hội
 • Đạo đức nghề nghiệp
3 Chi tiết đánh giá

Xếp loại sàn giao dịch hạng:

Tiêu chí

 • Đội ngũ nhân sự 0

 • Năng lực kinh doanh 0

 • Khả năng khai thác thị trường 0

 • Tiềm lực tài chính 0

 • Cơ sở hạ tầng 0

 • Ứng dụng công nghệ 0

 • Chất lượng dịch vụ 0

 • Uy tín doanh nghiệp 0

 • Hoạt động xã hội 0

 • Đạo đức nghề nghiệp 0

Chi tiết đánh giá

Xem thêm

Bạn cần tư vấn chuyên sâu ?

Chuyên viên VARs luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Chi tiết đánh giá

-Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất -Hoạt động tư vấn quản lý -Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê -Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Xem thêm