Hội viên

Công ty Cổ phần Công nghệ eLife Việt Nam

Sàn giao dịch
Hạng:
Website : elifetech.vn
Email : ****@elifetech.vn
Số Điện Thoại : *******824
Địa chỉ : Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ

VAR đã xác thực

1 Xếp loại sàn giao dịch hạng:
2 Tiêu Chí
 • Đội ngũ nhân sự
 • Năng lực kinh doanh
 • Khả năng khai thác thị trường
 • Tiềm lực tài chính
 • Cơ sở hạ tầng
 • Ứng dụng công nghệ
 • Chất lượng dịch vụ
 • Uy tín doanh nghiệp
 • Hoạt động xã hội
 • Đạo đức nghề nghiệp
3 Chi tiết đánh giá

Xếp loại sàn giao dịch hạng:

Tiêu chí

 • Đội ngũ nhân sự 0

 • Năng lực kinh doanh 0

 • Khả năng khai thác thị trường 0

 • Tiềm lực tài chính 0

 • Cơ sở hạ tầng 0

 • Ứng dụng công nghệ 0

 • Chất lượng dịch vụ 0

 • Uy tín doanh nghiệp 0

 • Hoạt động xã hội 0

 • Đạo đức nghề nghiệp 0

Chi tiết đánh giá

Xem thêm

Bạn cần tư vấn chuyên sâu ?

Chuyên viên VARs luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Chi tiết đánh giá

- Nghiên cứu & phát triển các dòng thiết bị điều khiển/tự động hoá. Bao gồm các hệ thống như điều khiển smart building, smart hotel, smart home cho các dự án. - Phát triển/triển khai các phần mềm quản trị toà nhà BMS, ứng dụng cư dân,... - Cung cấp dịch vụ IoT/Data platform thu thập phân tích dữ liệu toà nhà giúp tối ưu chi phí vận hành & năng lượng tiêu thụ.

Xem thêm