Hội viên

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CENTRAL REAL

Sàn giao dịch
Hạng:
Website : cres.com.vn
Email : [email protected]
Số Điện Thoại : *******082
Địa chỉ : Số 24 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ

VAR đã xác thực

1 Xếp loại sàn giao dịch hạng:
2 Tiêu Chí
 • Đội ngũ nhân sự
 • Năng lực kinh doanh
 • Khả năng khai thác thị trường
 • Tiềm lực tài chính
 • Cơ sở hạ tầng
 • Ứng dụng công nghệ
 • Chất lượng dịch vụ
 • Uy tín doanh nghiệp
 • Hoạt động xã hội
 • Đạo đức nghề nghiệp
3 Chi tiết đánh giá

Xếp loại sàn giao dịch hạng:

Tiêu chí

 • Đội ngũ nhân sự 0

 • Năng lực kinh doanh 0

 • Khả năng khai thác thị trường 0

 • Tiềm lực tài chính 0

 • Cơ sở hạ tầng 0

 • Ứng dụng công nghệ 0

 • Chất lượng dịch vụ 0

 • Uy tín doanh nghiệp 0

 • Hoạt động xã hội 0

 • Đạo đức nghề nghiệp 0

Chi tiết đánh giá

Xem thêm

Bạn cần tư vấn chuyên sâu ?

Chuyên viên VARs luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Chi tiết đánh giá

Với triết lý kinh doanh: "Khách hàng là trọng tâm", Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng để kiến tạo những giá trị tương lai.

Xem thêm