Hội viên

Nguyễn Ngọc Sương

Nhà môi giới
Đã có chứng chỉ hành nghề
Số điện thoại : *******041
Email : ****@vars.com
Công ty : Hoàng quân Cần thơ
Khu vực : Miền Bắc
Liên hệ

Giới thiệu

Là Ủy viên BCH Hội MGBĐS Việt Nam . Ủy viên Ban điều hành VP Đại diện Hội Môi giới BĐS khu vực ĐBSCL. Hội viên Hội Bất động sản KC Cần Thơ.

Xem thêm