Chứng nhận quản lý sàn Bất động sản

LỊCH KHAI GIẢNG

 • Thời lượng đào tạo: 32 buổi
 • Ngày khai giảng: 22/08/2023
 • Lịch học:
 • Giờ học: 18h30 - 21h30
 • Giảng viên:
 • Địa điểm:

Học phí:

Đăng ký khóa học

Giới thiệu

Bạn sẽ được gì?

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Khung chương trình theo quy định của Bộ Xây dựng gồm có 2 phần kiến thức và phần thực hành, thi cấp chứng nhận: 

  I. Kiến thức cơ sở tổng thời lượng là 32 tiết học:

  1. Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản;

  b) Pháp luật về đất đai;

  c) Pháp luật về nhà ở;

  d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự;

  đ) Quy định pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản;

  2.Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;

  b) Phân loại thị trường bất động sản;

  c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;

  d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;

  đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;

  e) Giá trị và giá cả bất động sản.

  3. Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;

  b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

  c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

  d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;

  đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản.

  4.Chuyên đề 4: Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản gồm các nội dung chính sau:

  a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

  II. Kiến thức chuyên môn về điều hành sàn giao dịch bất động sản:

  Tổng thời lượng là 24 tiết học bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

  1.Chuyên đề 1: Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản (8 tiết), bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản;

  b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản;

  c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

  d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản;

  đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

  e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

  g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch;

  h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản.

  2. Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản (16 tiết) gồm các nội dung chính như sau:

  a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;

  b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;

  c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;

  d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;

  đ) Marketing bất động sản;

  e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;

  g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;

  h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

  III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa (18 tiết):

  1. Thực hành (16 tiết): Tìm hiểu thực tế hoạt động của 1 – 2 sàn giao dịch bất động sản; viết báo cáo thu hoạch; Giải quyết một số tình huống thực tế.

  2. Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn:

  – Thời gian kiểm tra mỗi phần: 120 phút.

  – Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.

 

GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên độc quyền đang hoạt động trong nghề với bề dày kinh nghiệm và cơ hội cọ xát thực tế cao.

– Thạc sĩ Nguyễn Đức Lập – Viện trưởng & Sáng lập viên Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản. Trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản. 

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Thời lượng: 32 buổi 

- Thời gian: 18h30 - 21h30

- Địa điểm: Học Online

Liên hệ tư vấn & đăng ký: 0958143143