Hội môi giới bất động Sản việt nam

Thông tin doanh nghiệp

Miền nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM

63-67 An Điềm Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
*****vtt@dkra.vn
08801*****

Giới thiệu công ty

1/ Tầm nhìn DKRA Vietnam trở thành Thương hiệu Dịch vụ Bất động sản được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. 2/ Sứ mệnh DKRA Vietnam quan niệm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải dựa trên sự hài hòa lợi ích của tất cả các bên: Khách hàng - Nhân viên - Cổ đông, nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, góp phần tạo ra giá trị cho cộng đồng. Cụ thể: • Đối với khách hàng: DKRA Vietnam là cầu nối hiệu quả giữa chủ đầu tư và người mua bất động sản, mang lại lợi ích thiết

Các giải thưởng

Tìm kiếm hội viên

Tìm kiếm dự án