Định Giá Bất Động Sản

Bồi dưỡng kiến thức định giá BĐS cơ bản và nâng cao, hệ thống các kiến thức cơ bản về giá và định giá, pháp luật về thẩm định giá, đồng thời hướng dẫn thực hành trên 3 cách tiếp cận so sánh, chi phí và thu nhập.

LỊCH KHAI GIẢNG

  • Thời lượng đào tạo: 06
  • Ngày khai giảng: 16/01/2022
  • Lịch học:
  • Giờ học:
  • Giảng viên:
  • Địa điểm:

Học phí: 1.200.000 vnđ

Đăng ký khóa học

Giới thiệu

Bạn sẽ được gì?

  • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học đúng theo quy định của Bộ Xây dựng, có giá trị trên toàn quốc

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản

b) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

c) Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá

đ) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản

e) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản

g) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

2. (Chuyên đề 2): Quy trình và phương pháp định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản

b) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản

c) Phân tích thông tin về bất động sản

d) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản

đ) Xác định giá bất động sản

e) Lập hồ sơ và chứng thư định giá

g) Các phương pháp định giá bất động sản

3. (Chuyên đề 3): Định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Căn cứ định giá bất động sản

b) Định giá bất động sản là đất đai

c) Định giá bất động sản là nhà ở

d) Định giá bất động sản là công trình xây dựng

đ) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản